Schoolopleider

Sinds 1 augustus 2021 is Maaike Schouten-v.d. Wind schoolopleider bij Stichting Present.

Zij is verantwoordelijk voor het begeleiden van de professionele en persoonlijke ontwikkelingen van stagiaires, verkorte deeltijders en zij-instromers en het beoordelen van hun vaardigheden in de praktijk. Zij onderhoudt contact met de lerarenopleidingen en de mentoren van de verschillende scholen. Daarnaast is ze adviseur en intermediair tussen de school en lerarenopleiding.

Maaike is te bereiken via het volgende mailadres: Stagebureau@openbaaronderwijspresent.nl

Open sollicitaties mogen gestuurd worden naar: info@openbaaronderwijspresent.nl