Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het College van Bestuur. Zij staat het College van Bestuur met raad terzijde en stelt het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag vast.
De Raad van Toezicht van Present komt ongeveer 7 keer per jaar bijeen.
De Raad van Toezicht van Present bestaat sinds 1 juni 2023 uit de volgende leden:

- Bert de Jong
- Niels Bonenkamp (voorzitter)
- Geert Mos
- Gabrielle Bekhuis
- Koen Elbers