Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het College van Bestuur. Zij staat het College van Bestuur met raad terzijde en stelt het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag vast.
De Raad van Toezicht van Present komt ongeveer 7 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:


Johanne Hendriks (vanaf 1 augustus 2013)
voorzitter
remuneratiecommissie en commissie onderwijs


Marcel Fortuin (vanaf 1 augustus 2013)
commissie financien

Gerrit Valk (vanaf 1 maart 2016)

commissie onderwijs

Annelie van Eck (vanaf 1 augustus 2017)
remuneratiecommissie en commissie onderwijs