GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden van wie er 4 leden door de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraden worden gekozen en 4 leden door de oudergeleding van de medezeggenschapsraden worden gekozen.

Voor de verkiezing van de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden de scholen van de stichting ingedeeld in 4 kiesdistricten.
Uit elk kiesdistrict wordt één lid van de personeelsgeleding en één lid van de oudergeleding gekozen