College van Bestuur

Het College van Bestuur van Present bestaat uit één persoon, Ruurd Bijlsma.
Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de scholen van Present, de kwaliteit van het onderwijs, de identiteit van het openbaar onderwijs en de bedrijfsvoering.
Hij geeft leiding aan de directeuren van de scholen van Present en aan de medewerkers van het bestuursbureau. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.