College van Bestuur

Momenteel bestaat het College van Bestuur uit een bestuurder a.i.: de heer Berend Redder.
Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de scholen van Present, de kwaliteit van het onderwijs, de identiteit van het openbaar onderwijs en de bedrijfsvoering.
Hij geeft leiding aan de directeuren van de scholen van Present en aan de medewerkers van het bestuursbureau. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.