Klachtenregeling

Scholen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Onze scholen zijn aangesloten
bij de landelijke klachtencommissie onderwijs, die valt onder de stichting Onderwijsgeschillen.
Het adres van de landelijke klachtencommissie is Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. De commissie is te bereiken onder telefoonnummer 030-2809590.
De klachtenregeling kunt u inzien op school of lezen op deze website via de onderstaande link.
Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met
de leerkracht of directie of met de speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon.
Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht besproken worden
met de externe vertrouwenspersoon of uiteindelijk worden behandeld door de landelijke klachtencommissie.
Klachtenregeling

Externe vertrouwenspersoon:    
Julia Jongert, www.juliajongert.nl e:julia@juliajongert.nl, tel: 0615566929