't Padland

Adres:
Padland 2
Postcode/Plaats:
1606 NL Venhuizen
Telefoonnummer:
0228541937
Website:
O.b.s. 't Padland is een open school. Onze deuren staan altijd open. Wij maken graag tijd en ruimte voor kinderen en hun ouders/verzorgers.
Binnen school werken wij samen met onze maatjesgroep aan creatieve en culturele projecten. Kinderen voelen zich zo betrokken bij én verantwoordelijk voor elkaar.
Veiligheid is de essentie van onze school. Alleen als een kind zich veilig, gezien en gehoord voelt, kan hij/zij zich ontwikkelen.
Wij werken met vaste methodes en duidelijke doorgaande lijnen. Onze zorg is goed en zorgzaam en onze opbrengsten zijn gewoon goed.
De leerstof wordt vanaf groep 4 aangeboden en ondersteund met werken op eigen tablets volgens de Snappet-methode.
Samen met ouders/verzorgers streven wij naar het beste voor een kind en als dit nodig en mogelijk is, hebben wij het lef om samen verder te kijken en te zoeken naar een passende oplossing.
Onze school heeft één van de mooiste pleinen van Nederland. Een plein waar spelen bijna vanzelf gaat en waar het een feest is om te mogen spelen en leren!

Nieuwsgierig geworden?
www.padland.nl