Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het College van Bestuur. Zij staat het College van Bestuur met raad terzijde en stelt het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag vast.
De Raad van Toezicht van Present komt ongeveer 7 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:


Johanne Hendriks (vanaf 1 augustus 2013)
voorzitter
remuneratiecommissie en commissie onderwijs-personeel


Marcel Fortuin (vanaf 1 augustus 2013)
commissie financien en juridische zaken

Willem de Groot (vanaf 1 augustus 2013)
commissie financien en huisvesting

Gerrit Valk (vanaf 1 maart 2016)

commissie juridische zaken en huisvesting

Annelie van Eck (vanaf 1 augustus 2017)
remuneratiecommissie en commissie onderwijs-personeel