Kiesdistricten en samenstelling

Kiesdistrict 1
bestaat uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen 't Padland, Jan luykenschool, Roelof van Wienesseschool, alsmede de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op deze scholen.

Kiesdistrict 2
bestaat uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen 't Skitteljacht, de Piramide en de Dijkwerkers, alsmede de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op deze scholen.

Kiesdistrict 3
bestaat uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen Klim Op en 't Vierspan, alsmede de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op deze scholen.


Kiesdistrict 4
bestaat uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen het Driespan en de Tweemaster, alsmede de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op deze scholen.


Bezetting van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


District 1:  
Marja de Boer (ouder)                          jl.delange@quicknet.nl
Kees van Langen (personeelslid)           vanlangenkees@hotmail.com
Karen Poelwijk (personeelslid)               kpoelwijk@padland.nl

District 2:
geen vertegenwoordiger

District 3:
Elly Tang  (ouder)                                  info@etng.nl

District 4:
Renge Veltman, voorzitter (ouder)           renge@yahoo.com
Irene Graaf, secretaris (personeelslid)      i.graaf@obshetdriespan.nl
Symone Kok (ouder)                               symone@quicknet.nl