Invalpool

Met ingang van 1 mei 2016 maakt Present in samenwerking met een aantal andere schoolbesturen in de regio, gebruik van de vervangerspool van "Driessen HRM".
Het beheer van de vervangingspool wordt in zijn geheel uitbesteed aan Driessen, die hiervoor gebruik maakt van hun eigen online vervangingsapplicatie: de Vervangingsmanager.
Naast de planning en matching van vervangers op vervangingsaanvragen vanuit de scholen, zorgt Driessen ook voor de werving en selectie van nieuwe vervangers.

Praktisch gezien betekent dit dat als leerkrachten zich bij Present in willen schrijven als invaller, zij dit rechtstreeks bij Driessen moeten doen. Zij kunnen hun motivatie en CV sturen naar ropowf@driessen.nl.
Open sollicitaties, die niet als doel hebben om als invaller bij Present te gaan werken, kunnen gewoon naar Present gestuurd worden. Zij kunnen hun motivatie en CV sturen naar info@openbaaronderwijspresent.nl.
Verzoeken om inschrijving als invaller, die naar ons gestuurd worden, zullen wij doorsturen naar Driessen.